Nuffnang Ads

Perhatian Kepada Pengunjung yang Budiman

Sila berikan komen di bahagian bawah artikel. TQ

(comtech2u@gmail.com)

Wednesday, May 13, 2009

Langkah-langkah Untuk Mempertingkatkan Tahap Profesionalisme Perguruan
1.       Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan
  • Kemahiran ikhtisas penting bagi setiap guru kerana itu mendorong dan membantu guru menyampaikan pengajaran kepada para pelajar.
  • Bagi memperkembangkan kemahiran, guru boleh mengikuti kursus-kursus peningkatan profesionalisme yang dianjurkan oleh jabatan.  Kursus-kursus tersebut termasuklah juga Kursus Dalam Perkhidmatan dan Kursus Dalaman.
2.       Membuat penyelidikan dan penulisan
  • Penyelidikan dan penulisan dalam pendidikan antaranya bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan atau masalah yang terdapat dalam sistem pendidikan atau pengajaran seseorang guru.
  • Contoh permasalahan yang boleh dikenalpasti dalam proses penyelidikan ialah, penggunaan bahan bantu pelajaran, strategi dan kaedah mengajar, pengurusan aktiviti berkumpulan, perancangan aktiviti pemulihan dalam pendidikan dan penyediaan lembaran kerja sebagai penilaian.
3.       Usaha ke arah perkembangan kendiri
  • Guru perlu meningkatkan perkembangan kendiri masing-masing.  Perkembangan tersebut akan melibatkan pembentukan konsep kendiri seterusnya mempengaruhi cara kerja seseorang guru.
  • Guru yang mempunyai konsep kendiri yang baik seperti yakin, bersikap terbuka, percaya dan mempunyai nilai-nilai diri yang baik akan membantu guru tersebut melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan.  Ini seterusnya akan meningkatkan kualiti pengajaran seseorang guru.
4.       Peka terhadap perkembangan pendidikan dan teknologi terkini
  • Guru yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta peka terhadap perkembangan pendidikan terkini.  Mereka harus sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan zaman.
  • Setiap guru juga perlu bersedia menerima sebarang perubahan sistem pendidikan agar pengetahuannya selari dengan keperluan masa kini.
5.       Pembelajaran sepanjang hayat
  • Pembelajaran sepanjang hayat membolehkan ilmu seseorang guru itu lebih dinamik.
  • Ilmu pengetahuan akan membolehkan guru menyampaikan banyak maklumat kepada pelajar.  Ini akan mewujudkan keyakinan dan kebolehpercayaan pelajar terhadap seseorang guru.

No comments:

Post a Comment